Katalog stron internetowych Statystyki wwwKatalog stron internetowych


OFICJALNA STRONA

GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO RACIBOROWICE

ZAŁOŻONA W SIERPNIU 2008 ROKU 
 

 

ostatnia aktualizacja strony :

WTOREK;  16 kwietnia  2019,  godzina : 8.51


(Strona główna, Relacje, tabele, wyniki MŁODZICY, TRAMPKARZE, ŻAKI,SENIORZY)

MECZ TRAMPKARZY 

5 kolejka rundy wiosennej

KLASA TERENOWA

SOBOTA -  27 KWIETNIA 2019 - BOISKO W RACIBOROWICACH - GODZINA 13.00

 GKS RACIBOROWICE - FATMA POBIEDNA

 


MECZ MŁODZIKÓW

7 kolejka rundy wiosennej

KLASA TERENOWA

SOBOTA  - 11 MAJA 2019 - BOISKO W RACIBOROWICACH - GODZ. 12.00 

GKS RACIBOROWICE - CHROBRY NOWOGRODZIEC


 NAJBLIŻSZY MECZ SENIORÓW

SOBOTA  - 27 KWIETNIA 2019 - BOISKO W KRAŚNIKU - GODZ. 16.00 

 LKS KRAŚNIK DOLNY - GKS RACIBOROWICE 

 

 


 

 TRENINIGI W SEZONIE 2018/2019


SENIORZY

wtorek i piątek, godzina 18.00, boisko lub orlik

trener ZBIGNIEW ANDRZEJCZUK - 

TRAMPKARZE

wtorek i czwartek, godzina 16.00, boisko lub orlik

trener GRZEGORZ HERYĆ

MŁODZICY

wtorki i czwartki godzina 17.00, boisko 

trener MIROSŁAW RÓŻYCKI

ŻAKI

wtorki i czwartki , godzina 16.00, boisko 

trener MIROSŁAW RÓŻYCKI

 
Zarząd Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Raciborowice

od dnia 29.01.2019

zatwierdzony Uchwałą 01/2019 Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 

Prezes Zarządu - Grzegorz Heryć

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Białoń

Kierownik Klubu - Mirosław Różycki

 

Członkowie Zarządu :


Jacenty Niebudek, Jolanta Kijowska, Wojciech Buciak, Alicja Różycka,

 

 


SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ : 

Przewodniczący Komisji - Krzysztof Kijowski

Członek - Teresa Przybylska

Członek - Helena Kolano 

  GMINNY KLUB SPORTOWY RACIBOROWICE

Adres : Raciborowice Górne 196
59-720 Raciborowice Górne
TELEFON : 75/ 7389382
KONTAKT : Mirosław Różycki - kierownik klubu tel. 515 168 256
e - mail : gksraciborowice@vp.pl
SIEDZIBA KLUBU W WIEJSKIM DOMU KULTURY PRZY STADIONIE NR 196 (I PIĘTRO)
KIEROWNIK URZĘDUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (ZA WYJĄTKIEM ŚRODY)
W GODZINACH 12.00 - 19.30 

 


Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Raciborowice Informuje, że każdy z uczestników prowadzonej przez GKS działalności poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa i własną decyzję o udziale w dzaiałalności statutowej oraz udziału w treningach, meczach i wydarzeniach sportowych oferowanych przez GKS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich umieszczenie w postaci zdjęć i sprawozdań, list imiennych na stronie www.gksraciborowice.dzs.pl lub tablicy informacyjnej wraz ze sprawozdaniem z przebiegu treningów, meczów i imprez oraz innej działalności statutowej.

Ponadto informujemy, że: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest PREZES Gminnego Klubu Sportowego w Raciborowicach, z siedzibą: Raciborowice Górne 196; 59-720 Raciborowice Górne.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GKS jest możliwy pod numerem tel. +48 515 168 256 lub adresem e-mail:  gksraciborowice@vp.pl

3. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO)

4. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) sprostowania (poprawienia) danych,

2) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do treści złożonego wniosku),

3) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez GKS danych oraz kopię tych danych),

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

5) usunięcia danych,

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.

5. W związku z przetwarzaniem danych, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych administratora dla potrzeb dokumentujących realizację zadań statutowych GKS w Raciborowicach.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Dane osobowe oraz wizerunkowe będą przechowywane okresach niezbędnych dla wykonania zadań statutowych GKS w Raciborowicach nie dłuższych jednak niż 5 lat

 ADMINISTRATOR STRONY : MIROSŁAW RÓŻYCKI - TEL. 515 168 256 

ZAKAZUJE SIĘ KOPIOWANIA ZDJĘĆ ORAZ MATERIAŁÓW WŁASNYCH ZE STRONY GKS I ICH UPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY ADMINISTRATORA


 


Informacje Klubowe


SENIORZY 2018/2019


TRAMPKARZE 2018/2019


MŁODZICY 2018/2019


ŻAKI 2018/2019


SENIORZY 2017/2018


MŁODZIK 2017/2018


ORLIK 2017/2018


SENIORZY 2016/2017


JUNIOR MŁ 2016/2017


MŁODZIK 2016/2017


ŻAK 2016/2017


SENIORZY 2015/2016


JUNIOR MŁ 2015/2016


ORLIKI 2015/2016


ŻAKI 2015/2016


Sezon 14/15 SENIORZY


Sezon14/15 Trampkarz


ŻAKI 2014/2015


Sezon 13/14 SENIORZY


Sezon13/14 Trampkarz


Sezon 13/14 Junior M


Sezon 12/13 SENIORZY


TRAMPKARZE 2012/13


Seniorzy ARCHIWUM


Sezon 11/12 JUNIORZY


Juniorzy Archiwum


Galeria


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery